KOM I MESTERLÆRE HOS CHRISTIAN STADIL

I sin Mesterlære giver Christian Stadil dig unik indsigt i, hvordan han har skabt THORNICO med fokus på økonomisk og menneskelig vækst.

KOM I MESTERLÆRE HOS CHRISTIAN STADIL

(English below)

Han fortæller dig blandt andet, hvorfor fokus på kreativitet er vigtigt, hvis du vil skabe resultater, hvordan han skaber differentiering og fokuserer sin ledelse, og hvordan meningsskabelse og menneskelig udvikling er essentiel når man driver virksomhed.

Mesterlære er en læringsplatform, der digitalt lader dig gå i mesterlære. Du får adgang til et evigt voksende bibliotek af tidens største læremestre indenfor ledelse, iværksætteri og kreativitet.

Med en serie af videokapitler, tilknyttede arbejdsbøger, podcasts og anbefalet litteratur, kan du med andre ord komme tæt på de største danske mestre og lære af deres erfaringer.

Christian Stadils Mesterlære er opdelt i syv forskellige kapitler:

 • KREATIVITET
 • ØKONOMISK VÆKST
 • DIFFERENTERING
 • LEDELSE
 • INVESTERING OG START UP
 • COMPANY KARMA
 • SELVUDVIKLING

Få et sneak peek nedenfor.
Og tjek Christian Stadils mesterlære ud her

 APPRENTICESHIP WITH CHRISTIAN STADIL

Our CEO and Owner, Christian Stadil, gives you, in his apprenticeship (Mesterlære), a unique insight into how he has created THORNICO with a focus on economic and human growth. He speaks, among other things, about why focusing on creativity is important if you want to create results, how he creates differentiation and focuses his leadership, and how sense-making and human development are essential when running a business.

Mesterlære is a learning platform that digitally lets you go into an apprenticeship. You will have access to an ever-growing library of some of the most skilled teachers of all time in management, entrepreneurship and creativity.

In other words, with a series of video chapters, related workbooks, podcasts and recommended literature, you can get close to the skilled Danish teachers and learn from their experiences.

Christian Stadil's apprenticeship is divided into seven different chapters:

 • CREATIVITY
 • ECONOMIC GROWTH
 • DIFFERENTIATION
 • MANAGEMENT
 • INVESTMENT AND START-UP
 • COMPANY KARMA
 • PERSONAL DEVELOPMENT

Get a sneak peek below. 
And check out Christian Stadil's apprenticeship here

 

MyKarma Project Winner 2021

08 September 2021

Having colleagues who take our Company Karma philosophy to heart, make a difference and take action around the world, is incredibly inspiring. Meet this year's MyKarma Project winner and learn more about his fantastic project.

THORNICO Award winners 2021

07 September 2021

In true Company Karma spirit, we annually celebrate our many talented, dedicated and competent colleagues in the THORNICO Group through the prestigious THORNICO Awards.